Original - Att tänka på

Att originalet har minst 3 mm utfall och att det finns skärmärken
Om trycket ska gå ända ut i kanten är det bra att originalet går utanför det färdiga formatets storlek, detta kallas utfall. 

I annat fall så är skärmärken att föredra. 

När du skapar ett nytt dokument i t.ex Adobe Indesign finns inställningar för utfall. 

Dessa inställningar måste även göras när du exportar till PDF. 

Att originalet är gjord i CMYK färgrymd
RGB och PMS-färger ska vara konverterade till CMYK när du ska ha trycksaker för digitaltryck, förutom texten som endast bör vara i en färg. Glöm inte att även bilder ska vara konverterade till CMYK, det blir oftast bäst resultat om detta görs i tex Photoshop innan du monterar dem i dokumentet. 

Att du väljer profilen FOGRA 39. 

En  PMS kod är en fördel att känna till om du vill att färgen ska stämma överens med originalet. 

Att sidorna är centrerade på utskriftsformatet

Att trycksaker med uppslag kan ligga i uppslag och sida för sida 
När man skapar original för t.ex en tidning är det vanligt att jobba efter uppslag. Tänk dock på att i PDF-original, så föredrar vi att trycksaken ligger sida för sida då sidantalet är fler än fyra, så att vi själva kan sortera sidorna för tryck. Alltså måste uppslag stängas av innan du exporterar en tidning till pdf. 


Annat att tänka på:

Logotyper
bör vara i vektorformat
Att en bild är i vektorformat innebär att den är uppbygd av matematiska formler för kurvor och fyllningar istället för det vanligare pixel-rutnät (raster) som tex fotografier brukar vara uppbyggda av. Att en bild är i vektorformat gör det möjligt att förstora utan att förlora någon skärpa eller kvalitet. Även i mindre storlekar kommer tryckkvaliteten bli bättre än om bilden var i rasterformat. Logotyper i synnerhet bör vara i vektorformat eller åtminstonde i mycket högupplöst raster. Logotyper finns nästan alltid att tillgå i vektorformat, kontakta företaget i fråga om du inte får tag på loggan på annat sätt.