Begär offert

Fyll i formuläret eller maila din beställning till info@dintryckare.se

Kontaktuppgifter: (Namn, telefonnummer, och/eller övrig kontaktinfo.)

Benämning: Ex Broschyr

Här anger du arbetsnamnet.
Format och omfång: Ex 2s 210x297

Här anger du färdigt format i mm. samt antal sidor.
Upplaga: Ex 100 st

Här anger du antalet färdiga trycksaker du önskar.
Färger och papper: Ex 4+4 färger och 130 gram silk bestruket papper

Här anger du hur många tryckfärger som ska användas samt vilket papper som önskas.
Färger: Är trycksaken svart/vit på en sida anges det som 1+0. Är det svart/vit på båda sidor anges det som 1+1. I exemplet är det en broschyr med färgbilder, då blir det 4 färger. Det är också färg på alla sidor och därför anger du 4+4.

Papper: Ange vilket typ av papper du vill ha. Samt om du vill ha det bestruket eller obestruket. Vet du inte behöver du inte ange någonting, det kan vara stor skillnad både i pris och känsla på trycksaken beroende på om du valt ett vanligt huspapper eller ett mer exklusivt.
Efterbehandling: Ex Renskärning och klamring.

Här anges den efterbehandling som vi ska stå för. Andra exempel kan vara falsning, paginering, perforering eller kuvertering.
Underlag: Ex Tryckfärdiga PDF-filer.

Här anges hur du kommer att leverera ditt tryckoriginal. Orignalet kan vara alltifrån en DVD skiva med bilder till en blyertsskiss på en servett. Olika tryckfärdighet på originalen innebär givetvis olika mycket debiterad arbetstid från vår sida. Det bästa alternativet är en tryckfärdig PDF-fil.
Din e-post (Obligatorisk):  

Övrigt:

Här kan du ställa ytterligare frågor och lägga till info som du anser vara oss till nytta för att vi ska kunna ge ett så rättvist pris som möjligt.